Логотип для компанії Solid

Solid – виробник світлодіодного освітлення для промислових об'єктів.

Завдання : розробка логотипу, який лаконічно відбиває сферу діяльності підприємства.

Перший створений нами варіант логотипу символізує метаморфозу світла і тіні, де світло з нижнього лівого кута переходить у тінь у правому верхньому кутку. Трикутні промені висвітлюють темряву, що стосується сфери діяльності підприємства. Фігури, утворені перетином трикутних променів, асоціюються зі світлодіодами.

Дизайн первого варианта логотипа

Знак розміщується нижнім лівим кутом біля літери «I» та його крайній прямокутник займає місце крапки від цієї літери, яка ніби випромінює світло з центру логотипу.

Первый вариант логотипа

У ході роботи вектор наших пошуків дещо змінився. Остаточний варіант логотипу складається з трьох частин – фірмового знака, текстового напису «SOLID» та допоміжного підпису «State Lighting». Залишивши за відправну точку ідею з метафоричним зображенням світла і тіні, ми наголосили на геометричних фігурах у фірмовому знаку, які, як і раніше, символізують світлодіоди. Текстова частина є написання авторським гротескним шрифтом з витягнутими пропорціями і пластичним контуром літер у місцях заокруглення.

Дизайн логотипа для компании Solid