Ази PHP – (також ОВП) змінні, введення в класи, параметри класу, об'єкти класів, параметри об'єктів

21.04.2011

2104

1. Змінні – деякі контейнери які містять інформацію.

Типи змінних:

  • цілі числа(integer)
  • рядок(string)
  • числа з плаваючою точкою (float)
  • логічний тип (Boolean) – має лише два значення – true чи false

Приклад:

$i //Перемінна i
$c //Перемінна c

//Заборонено задавати змінну починаючи з цифри
$1 //не можна
$1ic //не можна

/*Краще всього називати змінні з літери або знак підкреслення, але все ж таки краще з літери так і у вас не буде проблем.*/

$ var = 1; // Змінної var присвоюємо 1, знак ; - означає завершення операції.

$ int = 1; // integer - ціле число
$string = 'рядок'; //рядкові змінні
$ float = 185.658412; // float - числа з плаваючою точкою
$bool = false; $bool2 = true; // Boolean – логічний тип даних

//щоб вивести змінні або html теги у вікно браузера скористаємося echo
echo $int;
echo '
'; // виводить перенесення рядка
echo $string;
echo $float;
echo $bool;
?>

2. Введення у класи – клас можна порівняти з енциклопедичною статтею, є тип об'єктів його можна описати з допомогою класів. Що може описати клас: параметри об'єктів (що фізично клас має) та їх можливості (що він може робити).

Приклад:

//в класі можуть бути змінні, чим володіє клас

class Car{
// тіло класу
var $color = 'red';
var $speed = 'fast';
}

$ bmw = new Car(); //створюємо екземпляр типу Car, об'єкт класу Car
echo $bmw->color.'
'; //Виводимо з об'єкта властивість класу

$ bmw->speed = 'slow'; //Міняємо властивість класу speed на slow
echo $bmw->speed; //Виводимо з об'єкта властивість класу

?>

Останнє в нашому блозі

Інтернет маркетинг
04.11.2019